۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952849
T T
۰ نفر
فراخوان دبیرکل سازمان ملل برای برقراری روابط بین المللی جدید # تهران - ایرنا 25/06/71 .سیاسی. تلکس 164 دبیرکل سازمان ملل دیروز سه شنبه خواستار تجدید سازمان نظام روابط بین الملل به گونه ای شد که با حقایق معاصر سازگاری داشته باشد.
........................................
،خبرگزاری،تاس،،پطروس،،غالی،نیویورک،داک،همرشولد،دبیرکل،
۰ نفر