۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952791
T T
۰ نفر

کابل تهدید به حمله شد

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952791
کابل تهدید به حمله شد # اسلام آباد - ایرنا 24/06/71 .سیاسی. تلکس 21 یکی از قبایل افغان تهدید کرد چنانچه شبه نظامیان و سایر نیروهای مسلح کابل راترک نکنند نیروهای این قبیله علیه آنان وارد جنک خواهند شد.
........................................
،قبیله،جاجی،استان،پکتیا،حکمتیار،بانی،آتش،،بس،،منطقه،ریش،،خور،رشید، ،دوستم،
۰ نفر