۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952688
T T
۰ نفر

واگذاری بعضی از پست های مدیرکلی به زنان

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952688
واگذاری بعضی از پست های مدیرکلی به زنان # تهران - ایرنا 23/06/71 .اجتماعی. تلکس 128 وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی امروز در تهران گفت کار واگذاری برخی از پست های مدیرکلی به زنان آغاز شده است.
........................................
،ایران،ملک،زاده،خانم،نوبخت،نماینده،مجلس،،شورای،اسلامی،
۰ نفر