۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952587
T T
۰ نفر
عراق از دبیر کل سازمان ملل خواستار رعایت عدل و انصاف شد # تهران - ایرنا 22/06/71 .سیاسی. تلکس 39 عراق از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده است با میانجیگری خود موجبات رعایت عدل و انصاف در اجرای تحریم علیه این کشور را به وجود آورد.
........................................
،آمریکا،انگلیس،،فرانسه،رادیو،آمریکا،وزیر،امور،خارجه،عراق،
۰ نفر