۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952578
T T
۰ نفر

درگیری بین فاشیستها وضد فاشیستها درمرکز لندن

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952578
درگیری بین فاشیستها وضد فاشیستها درمرکز لندن # تهران - ایرنا 22/06/71 .سیاسی. تلکس 16 درزد وخورد بین گروهی از جوانان راستگرای افراطی انگلیس با تظاهرکنندگان ضدفاشیست درمرکز لندن حداقل 16 نفر مجروح شدند.
........................................
،آ،اف،پ،واترلو،ایستگاه،
۰ نفر