۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952557
T T
۰ نفر

فشار سیاسی تازه علیه دولت بوش

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952557
فشار سیاسی تازه علیه دولت بوش # نیویورک - ایرنا 21/06/71 .سیاسی. تلکس 256 به نوشته لوس آنجلس تایمز; کویت وعربستان در جریان جنک عراق و ایران به طور پنهانی تسلیحات آمریکائی به عراق داده بودند.
........................................
،بیل،کلینتون،حزب،دمکرات،انتخابات،
۰ نفر