۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952507
T T
۰ نفر

استقرار نیروی حایل در اطراف کابل

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952507
استقرار نیروی حایل در اطراف کابل # تهران - ایرنا 21/06/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 248 حزب اسلامی حکمتیار و دولت افغانستان که ازچندی پیش به نبردهای خونینی پرداخته بودند استقرار یک نیروی حایل بی طرف در اطراف کابل را آغاز کرده اند.
........................................
،آ،اف،پ،ژنرال،احمدی،
۰ نفر