۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952482
T T
۰ نفر

ورود رفسنجانی رئیس جمهور به ایران

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952482
ورود رفسنجانی رئیس جمهور به ایران # تهران - ایرنا 21/06/71 .سیاسی. تلکس 142 رفسنجانی رئیس جمهور که به اندونزی پاکستان و چین سفر کرده بود امروز شنبه به تهران بازگشت.
........................................
،ایران،جنبش،،عدم،تعهد،
۰ نفر