۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944007
T T
۰ نفر
توصیه نیویورک تایمز دولت بوش برای استفاده موقعیتی که با..
# نیویورک - ایرنا 5/04/71 .سیاسی. تلکس 4 نیویورک تایمز مخالفت دولت بوش را با اعطای یک وام ده میلیارد دلاری به دلوت شامیر عاملی در تقویت رابین در انتخابات و پیروزی حزب کارگر ذکر کرد.
........................................
،آمریکا،مذاکرات،صلح،اعراب،و،اسرائیل،لیکود،
۰ نفر