۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943862
T T
۰ نفر
پزشکان بدون مرز فرانسه مجبور به ترک عراق شدند # تهران - ایرنا 4/04/71 .سیاسی. تلکس 207 سازمان پزشکان بدون مرز فرانسه اعلام کرد که اعضا این سازمان به علت امتناع بغداد از تجدید اجازه اقامتشان مجبور به ترک عراق شده اند.
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،بیمارستان،صحرایی،بصره،کمیته،عالی،صلیب،سرخ،
۰ نفر