۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943854
T T
۰ نفر

آمریکا وتحولات اخیر گرجستان

۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943854
آمریکا وتحولات اخیر گرجستان # تهران - ایرنا 4/04/71 .سیاسی. تلکس 32 آمریکا دیروز مراتب نگرانی خود را ازاعمال خشونت درگرجستان پس ازشورش هواداران زویاد گامساخوردیا رئیس جمهوری سابق گرجستان اعلام کرد.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،تات،وایلر،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،ادوارد،شواردنادزه، ،رئیس،،جمهوری،غیرمنتخب،
۰ نفر