۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943840
T T
۰ نفر

سرمقاله روزنامه های سوریه

۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943840
سرمقاله روزنامه های سوریه # دمشق - ایرنا 3/04/71 .سیاسی. تلکس 135;88 سوریه در واکنش نسبت به پیروزی حزب کارگر اسرائیل در انتخابات پارلمانی اعلام کرد صلح وامنیت اعراب ارتباطی به شکل ظاهری حکومت اسرائیل ندارد.
........................................
،البعث،حزب،لیکود،آ،اف،پ،دمشق،
۰ نفر