۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943790
T T
۰ نفر
وزرای امنیت ملی بازسازی ومعادن و صنایع افغانستان منصوب شدند # تهران - ایرنا 3/04/71 .سیاسی. تلکس 91 صبغت الله مجددی سه وزیر امنیت ملی بازسازی و احیا و معادن و صنایع سنگین افغانستان را که از سوی حزب وحدت اسلامی معرفی شده بودند معرفی کرد.
........................................
،ژنرال،خداداد،هزاره،دکتر،عبدالواحد،سراجی،مهندس،،یعقوب،لعلی،
۰ نفر