۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943748
T T
۰ نفر
تاکید مجدد روسیه بر عدم شرکت این کشور درگیریهای مولداوی # مسکو - ایرنا 2/04/71 .سیاسی. تلکس 238 هیئت روسی شرکت کننده دراجلاس کیشینف ضمن تکذیب شرکت لشکر 14 روسیه دردرگیریهای مولداوی وضع منطقه درگیری را بسیار بحرانی و خطرناک توصیف کردند.
........................................
،ویتالی،چورکین،معاون،وزیر،امورخارجه،چهارجانبه،،جامعه،مشترک،المنافع، ،جدید،آواره،
۰ نفر