۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943728
T T
۰ نفر
تایمز مالی: ایران در تدارک احیای جاده ابریشم # لندن - ایرنا 2/04/71 .سیاسی. تلکس 208 تایمز مالی:گشودن راه های دریائی جنوب ایران به روی ملل آسیای میانه حرکتی است ازسوی دولت ایران برای تبدیل این کشور به پلی میان آسیا و اروپا.
........................................
،هاشمی،رفسنجانی،رئیس،،جمهور،جاده،ابریشم،5/2،میلیارد،دلار،سرمایه گذاری،
۰ نفر