۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943706
T T
۰ نفر

نگاهی به زندگی عشایر در جنوب کشور

۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943706
نگاهی به زندگی عشایر در جنوب کشور # بوشهر - ایرنا 2/04/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 40 عشایر کشور با بیش از هفده میلیون راس دام بیست ودو ونیم درصد از دامپروری کشور را به خود اختصاص داده اند.
........................................
،ایران،گزارش،،جمعیت،یک،میلیون،نفر،استان،بوشهر،
۰ نفر