۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5943651
T T
۰ نفر
الجزایر حضور ناظران خارجی را در محاکمه سران جبهه نجات...
# تهران - ایرنا 2/04/71 .سیاسی. تلکس 248 رادیو الجزایربنقل از سازماندهندگان محاکمه رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر اعلام کردرسانه های بین المللی و ناظران خارجی نمی تواننددراین محاکمات حضور یابند.
........................................
،رویتر،الجزیره،عباس،،مدنی،علی،بلحاج،
۰ نفر