۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942492
T T
۰ نفر

اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی در لبنان

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942492
اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی در لبنان # بعلبک - ایرنا 20/03/71 .اقتصادی. تلکس 40 دراعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی در لبنان دیروز صدها تن از کشاورزان و زمین داران این کشور در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان دست به تظاهرات زدند.
........................................
،محسن،دلول،وزیر،کشاورزی،
۰ نفر