۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942479
T T
۰ نفر

وزارت کشور اتریش عراق را کشوری امن می داند

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942479
وزارت کشور اتریش عراق را کشوری امن می داند # وین - ایرنا 20/03/71 .سیاسی. تلکس 108 اقدام اخیر وزارت کشور اتریش در رد تقاضای پناهندگی چهار عراقی به بهانه امن بودن عراق تحیر محافل سیاسی و اعتراض سازمانهای حقوق بشر شده است.
........................................
،روزنامه،استاندارد،قانون،جدید،پناهندگی،ضیاء الدباس،،نماینده،مجلس،،اعلای، ،انقلاب،اسلامی،عراق،وین،
۰ نفر