۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942428
T T
۰ نفر

مصوبات بیست وهشتمین جلسه شورای عالی اداری

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942428
مصوبات بیست وهشتمین جلسه شورای عالی اداری # تهران - ایرنا 20/03/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 163 دربیست وهشتمین جلسه شورای عالی اداری که به ریاست هاشمی رفسنجانی واگذاری بخشی ازفعالیت های اجرایی دولتی به بخش خصوصی مشخص شد.
........................................
،ایران،رئیس،،جمهور،
۰ نفر