۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942421
T T
۰ نفر

صدور فرشهای بدون شناسنامه ممنوع شد

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942421
صدور فرشهای بدون شناسنامه ممنوع شد # تهران - ایرنا 20/03/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 100 خاموشی اعلام کرد بمنظور حمایت ازصادرات فرش اصیل ایرانی ازاول تیرماه سال 71 کلیه فرشهای صادراتی ایران باید دارای شناسنامه باشند.
........................................
،ایران،نماینده،مجلس،،شورای،اسلامی،،ورئیس،،اتاف،بازرگانی،وصنایع،ومعادن،، ،طرح،اجباری،
۰ نفر