۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942392
T T
۰ نفر
شاه حسن قول داد که انتخابات آینده مراکش آزاد و بدون...
# تهران - ایرنا 20/03/71 .سیاسی. تلکس 29 سلطان حسن شاه مراکش دیروز قول داد که انتخابات پارلمانی و محلی که قرار است پائیز آینده دراین کشور برگزار شود آزاد و بدون تقلب و آشکار باشد.
........................................
،د،پ،آ،رباط،
۰ نفر