۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942239
T T
۰ نفر

تعداد ایرانیان اخراجی از ژاپن افزایش یافت

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942239
تعداد ایرانیان اخراجی از ژاپن افزایش یافت # توکیو - ایرنا 18/03/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 72 وزارت دادگستری ژاپن: تعداد ایرانیانی که به دلیل اشتغال غیرقانوی در سال 1991 از ژاپن اخراج شدند 7700 نفر بوده است.
........................................
،12،برابر،سال،90،کره،جنوبی،9782نفر،جوینده،کار،
۰ نفر