۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942195
T T
۰ نفر

اختصاص اعتبار برای پرداخت وام

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942195
اختصاص اعتبار برای پرداخت وام # تهران - ایرنا 18/03/71 .اجتماعی. تلکس 106 یک میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات ستاد بازسازی به پرداخت وام به مهاجرین بازگشته به اروندکنار اختصاص یافت .
........................................
،ایران،استان،خوزستان،مصاحبه،جنک،عراق،علیه،ایران،
۰ نفر