۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942183
T T
۰ نفر

نتایج انتخابات چکسلواکی و خطر تجزیه این کشور

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942183
نتایج انتخابات چکسلواکی و خطر تجزیه این کشور # تهران - ایرنا 18/03/71 .سیاسی. تلکس 15 حزب راستگرای دمکرات درانتخابات عمومی چکسلواکی درجمهوری چک برنده شده است ولی باپیروزی احزاب ملی گرا در بخش اسلواکی خطرتجزیه این کشور پیش آمده است.
........................................
،80،کرسی،از،300،کرسی،چکسلواکی،(خ3)،
۰ نفر