۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942162
T T
۰ نفر

تظاهرات علیه مواضع آمریکا

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942162
تظاهرات علیه مواضع آمریکا # تهران - ایرنا 18/03/71 .سیاسی. تلکس 20 نمایندگان حدود یکصد سازمان غیردولتی آمریکایی روزگذشته در ریودوژانیرو باشرکت درتظاهراتی علیه مواضع دولت آمریکا در کنفرانس زمین شعاردادند.
........................................
،آ،اف،پ،،جرج،بوش،،،محیط،زیست،،خودداری،،،،،،،امضا،کنوانسیون،مربوط،به، ،آب،وهوا،
۰ نفر