۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942144
T T
۰ نفر

وضعیت کشاورزی در روسیه بحرانی است

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942144
وضعیت کشاورزی در روسیه بحرانی است # مسکو - ایرنا 17/03/71 .اقتصادی. تلکس 46 اق رئیس اتحادیه کشاورزان و مزرعه داران مسکو ضمن انتقاد از سیاست دولت روسیه در زمینه کشاورزی گفت وضعیت کشاورزی دراین جمهوری بحرانی است.
........................................
،تلویزیون،مسکو،مخالفت،سیاست،اصلاحات،ارضی،دولت،
۰ نفر