۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942123
T T
۰ نفر

دانشگاه علوم بهزیستی درکشور تاسیس میشود

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942123
دانشگاه علوم بهزیستی درکشور تاسیس میشود # زاهدان - ایرنا 17/03/71 .اجتماعی. تلکس 141 محمدی اعلام کرد بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص درزمینه های مختلف توانبخشی درسالجاری دانشگاه علوم بهزیستی تاسیس میشود.
........................................
،ایران،استان،سیستان،وبلوچستان،،رئیس،،سازمان،بهزیستی،،زاهدان،،نظری، ،نماینده،مرکزآموزش،،مدیریت،دولتی،
۰ نفر