۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942062
T T
۰ نفر

انتخابات دانمارک و آشفتگی در جامعه اروپا

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942062
انتخابات دانمارک و آشفتگی در جامعه اروپا # تهران - ایرنا 17/03/71 .سیاسی. اطلاعات ص 12 کهل و میتران به رغم موضع منفی مردم دانمارک درمورد اتحاد اروپا تاکید کرده اند که به تقویم پیش بینی شده برای تصویب قرارداد ماستریخت پای بند هستند.
........................................
،رئیس،،جمهور،آلمان،فرانسه،شماره،19633،پیمان،ماستریخت،
۰ نفر