۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942022
T T
۰ نفر
یک کشیش یونانی: به شهادت تاریخ ; امام خمینی یک رهبر...
# آتن - ایرنا 16/03/71 .سیاسی. تلکس 83 کشیش یونانی در مراسم سومین سالگرد رحلت امام خمینی در سفارت ایران در یونان گفت تاریخ گواه خواهد بود که امام خمینی یک رهبر بزرک بود.
........................................
،جورجی،متالینوز،پروفسور،کاریوفیلیز،میتساکیز،نایب،رئیس،،انجمن،دوستی، ،ایران،و،یونان،
۰ نفر