۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942015
T T
۰ نفر

توسعه روابط فرهنگی ترکمنستان با آلمان

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5942015
توسعه روابط فرهنگی ترکمنستان با آلمان # گرگان - ایرنا 16/03/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 149 دردیدار یک هیات فرهنگی آلمانی ازدانشگاه مختومقلی ترکمنستان پیرامون مسائل فرهنگی بین دوکشور مذاکراتی صورت گرفت .
........................................
،تلویزیون،عشق،آباد،آسیای،میانه،
۰ نفر