۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941992
T T
۰ نفر

مشعل بازیهای المپیک طی مراسمی دریونان روشن شد

۱۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941992
مشعل بازیهای المپیک طی مراسمی دریونان روشن شد # تهران - ایرنا 16/03/71 .ورزشی. تلکس 165 مشعل بازیهای المپیک دیروز درویرانه های قدیمی المپیا روشن شد وسفرخودبه بارسلون شهرمیزبان بازیهای المپیک 92 راآغازکرد.
........................................
،ایران،،دپ،آ،،آتن،ایتالیا،یونان،،خوان،انتونیوسامارانش،،،رئیس،،کمیته، ،بین،المللی،المپیک،
۰ نفر