۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941351
T T
۰ نفر

اعتراف رژیم اسرائیل به تجاوز علیه لبنان

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941351
اعتراف رژیم اسرائیل به تجاوز علیه لبنان # بیروت - ایرنا 10/03/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 152 سخنگوی وزارت جنک اسرائیل به حمله هواپیماهای این رژیم علیه منطقه جنتا درشرق وروستاهای جنوب لبنان اعتراف کرد.
........................................
،رادیو،اسرائیل،بمباران،مرکز،آموزش،،نظامی،حزب،الله،رادیو،صدای،نور، ،سخنگو،بئرالسلاسل،مجدل،سلم،خربه،سلم،بیانیه،سقوط،هواپیما،
۰ نفر