۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941342
T T
۰ نفر

اسلم بیک و حمایت پاکستان از حکمتیار

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941342
اسلم بیک و حمایت پاکستان از حکمتیار # اسلام آباد - ایرنا 10/03/71 .سیاسی. تلکس 50 به عقیده ژنرال بازنشسته اسلم بیک فرمانده سابق ارتش پاکستان حکمتیار از حمایت این کشور بهره مند است و پاکستان نمی تواند از وی طرف نظر کند.
........................................
،حزب،اسلامی،احمد،شاه،مسعود،مصاحبه،
۰ نفر