۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941304
T T
۰ نفر
اتباع ترکمن فراری مقیم خارج ازترکمنستان مورد عفوقرارگرفتند # تهران - ایرنا 10/03/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 174-173 اتباع ترکمن مقیم خارج ازکشورکه طی سالهای گذشته بنابه دلایلی ازترکمنستان فرارکرده بودند مورد عفوقرارگرفته وبه بازگشت به این کشوردعوت شدند.
........................................
،نیازاف،تلویزیون،عشق،آباد،ماده،هفت،قانون،اساسی،
۰ نفر