۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941246
T T
۰ نفر
روش ارزان برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به اقیانوسها # لندن - ایرنا 9/03/71 .علمی. تلکس 198 دستگاه جدیدی درآمریکاساخته شده که توسط آن امکان اندازه گیری اطلاعات مربوط به اقیانوسهارابصورت خودکار برای دانشمندان اقیانوس شناس فراهم میکند.
........................................
،هفته،نامه،علمی،نیوساینتیست،،مهندسین،آمریکا،جان،دونینک،مدیر،اقیانوس،، ،شناسی،آزمایشگاه،دریایی،بتل،سیکوئیم،واشنگتن،
۰ نفر