۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941240
T T
۰ نفر
دولت هند به خبرگزاریهای خارجی اجازه فعالیت مستقل نمیدهد # دهلی نو - ایرنا 9/03/71 .سیاسی. تلکس 183 وزیر اطلاعات و سخن پراکنی هند گفت براساس تصمیم دولت هند هیچ خبرگزاری خارجی اجازه فعالیت مستقل دراین کشور را ندارد.
........................................
،اجیت،کومار،پانجا،مصاحبه،یونسکو،پی،تی،ای،یو،ان،ای،
۰ نفر