۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941216
T T
۰ نفر

کاردار سابق افغانستان در اسلام آباد مفقود شد

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941216
کاردار سابق افغانستان در اسلام آباد مفقود شد # اسلام آباد - ایرنا 9/03/71 .سیاسی. تلکس 36 قدرت الله احمدی کاردار رژیم سابق افغانستان در اسلام آباد مفقود شده و از سرنوشت وی خبری در دست نیست.
........................................
،سفارت،کابل،اسلام،آباد،موسی،قاضی،آلمان،
۰ نفر