۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941200
T T
۰ نفر
اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون روبل اعتبار در ازبکستان # ساری - ایرنا 9/03/71 .اقتصادی. تلکس 53 اق دولت ازبکستان 4 میلیارد و 500 میلیون روبل اعتبار به واحدهای صنعتی مجتمع های کشاورزی و بازرگانی و سازمانهای دیگر این جمهوری اختصاص داده است.
........................................
،رادیو،تاشکند،آسیای،میانه،
۰ نفر