۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941190
T T
۰ نفر
طی سال گذشته 87 هزارتن بار توسط ناوگان ترابری دریایی ...
# تهران - ایرنا 9/03/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 87 طی سال گذشته حدود 87 هزارتن بار توسط ناوگان ترابری دریایی وزارت جهاد سازندگی به جزایر وبنادر خلیج فارس حمل شد.
........................................
،ایران،سال،،70،استان،هرمزگان،
۰ نفر