۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941138
T T
۰ نفر

اطلاعیه وزارت امور خارجه افغانستان

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941138
اطلاعیه وزارت امور خارجه افغانستان # کابل - ایرنا 8/03/71 .سیاسی. تلکس 147 وزارت امور خارجه افغانستان طی اطلاعیه ای اتهامات سازمان عفو بین المللی در مورد اعمال شکنجه و اعدام توسط دولت این کشور را رد کرد.
........................................
،عفو،عمومی،تامین،امنیت،
۰ نفر