۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941023
T T
۰ نفر
ملاقات مرتضی بانک با وزیر امورخارجه قزاقستان # مسکو - ایرنا 7/03/71 .سیاسی. تلکس 73 سلیمانف وزیرخارجه قزاقستان:رئیس جمهور قزاقستان بمنظور انجام گفتگوهائی با مقامات جمهوری اسلامی ایران بزودی به تهران سفر می کند.
........................................
،ایران،آسیای،میانه،دیدار،مرتضی،بانک،مدیرکل،کشورهای،مشترک المنافع،در، ،وزارت،امورخارجه،آلماآتا،
۰ نفر