۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940993
T T
۰ نفر

ادامه محکومیت تجاوزات رژیم اسرائیل

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940993
ادامه محکومیت تجاوزات رژیم اسرائیل # بیروت - ایرنا 7/03/71 .سیاسی. تلکس 169 شخصیتهای سیاسی و مذهبی و احزاب مختلف لبنان همچنان با صدور بیانیه های گوناگون تجاوزات وحشیانه رژیم اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرده اند.
........................................
،شیخ،سعید،شعبان،رئیس،،جنبش،،توحید،اسلامی،شیخ،محرم،عارفی،دبیرکل،جبهه، ،اسلامی،
۰ نفر