۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940958
T T
۰ نفر

استمداد از خانواده محترم مفقودین

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940958
استمداد از خانواده محترم مفقودین # تهران - ایرنا 7/03/71 .اجتماعی. تلکس 47 پیکرهای مطهریکصدونوزده نفر از شهدای جنک تحمیلی که اخیرا در منطقه عملیاتی بدست آمده است امروز پنج شنبه به تهران منتقل شد.
........................................
،ایران،حملات،تیرماه،سال،1367،عراق،(د3)،
۰ نفر