۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940884
T T
۰ نفر
بیماریهای قلبی ریشه درسو تغذیه مادران دردوران بارداری دارد # لندن - ایرنا 6/03/71 .علمی. تلکس 243 تحقیقات گروهی ازمحققین علوم پزشکی نشان میدهد منشاء بسیاری ازبیماریهای قلبی وامراض قندی به دوران شکل گیری جنین وقبل ازتولد مربوط می شود.
........................................
،دانشگاه،ساث،همپتون،
۰ نفر