۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940878
T T
۰ نفر

توکیو گرانترین شهر جهان معرفی شد

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940878
توکیو گرانترین شهر جهان معرفی شد # توکیو - ایرنا 6/03/71 .اقتصادی. تلکس 48 اق توکیو پایتخت ژاپن گرانترین شهر و شهر اوساکا یکی دیگر از شهرهای اینکشور دومین شهر گران جهان شناخته شدند.
........................................
،موسسه،سوئیسی،
۰ نفر