۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940829
T T
۰ نفر
رئیس جمهوری کنیا: به حزب اسلامی کنیا اجازه فعالیت داده...
# تهران - ایرنا 6/03/71 .سیاسی.مذهبی. تلکس 144 رئیس جمهوری کنیا خاطرنشان کردکه دولت این کشور به حزب اسلامی کنیا که برسمیت نشناختن آن اخیرا باعث ناآرامی هایی شدیددرکشورشده بوداجازه فعالیت نخواهد داد ........................................
،دانیل،آراپ،مومی،آ،اف،پ،نایروبی،
۰ نفر