۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940825
T T
۰ نفر

38 کشته و مجروح در زمین فوتبال بصره

۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940825
38 کشته و مجروح در زمین فوتبال بصره # تهران - ایرنا 6/03/71 .سیاسی.ورزشی. تلکس 235 درجریان درگیری بین مخالفین و طرفداران رژیم عراق در زمین فوتبال بصره 3 تن کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند.
........................................
،فوتبال،ب غداد،تیم،مینا،مرکز،تبلیغات،مجلس،،اعلای،انقلاب،اسلامی،
۰ نفر