۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940796
T T
۰ نفر
نیروی استقرار سریع ناتو در سال 1995 آماده عملیات خواهد شد # تهران - ایرنا 6/03/71 .سیاسی. تلکس 164 نیروی استقرار سریع ناتو در سال 1995 به طور کامل صورت عملی به خود خواهد گرفت.
........................................
،د،پ،آ،بروکسل،وزرای،دفاع،کاهش،،پرسنل،حدود،20،درصد،پیمان،آتلانتیک،شمالی،
۰ نفر