۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5940782
T T
۰ نفر
روابط دیپلماتیک سیرالئون و اسرائیل از سرگرفته شد # تهران - ایرنا 6/03/71 .سیاسی. تلکس 80 اسرائیل و سیرالئون از امروز روابط دیپلماتیک خود را ازسر می گیرند.
........................................
،رادیو،اسرائیل،دیوید،لوی،وزیر،امور،خارجه،
۰ نفر